Лични данни | Модерен Блог
Модерен Блог

Лични данни

Spread the love

Как защитаваме личните ви данни

В този раздел трябва да посочите какви мерки сте предприели, за да защитите данните на потребителите си. Това може да включва технически мерки като криптиране; мерки за сигурност като удостоверяване в две стъпки; както и мерки като обучение на персонала за защита на данните. Ако сте извършили оценка на въздействието върху неприкосновеността на личния живот, можете да го споменете и тук.

Нашите процеси при инциденти с лични данни

В този раздел трябва да посочите какви са процедурите при изтичане на данни, евентуални или истински, като например вътрешни системи за наблюдение, механизми за контакт или ограничаване на въздействието на бъгове.

От какви други източници получаваме данни

Ако вашият уебсайт получава данни относно потребителите ви от трети лица, включително рекламодатели, тази информация трябва да бъде включена в секцията на вашата политика по поверителност за взаимоотношенията ви с данни от трети лица.

Какви автоматични действия и/или филтрирания, базирани на лична информация, извършваме с данните на потребителя

Ако сайтът ви предоставя услуга, която включва автоматично взимане на решения, например, позволявайки на потребителите да кандидатстват за кредите, или генерираща техни данни в рекламен профил, трябва да посочите, че това се случва и да включите информация за това как данните на потребителите се използват, какви решения се вземат благодарение на събраните данни, какви права имат потребителите върху решенията, взети без човешка намеса.

Изисквания на браншови регулатори за разкриване на информация

Ако сте член на индустрия със собствена регулация или дейността ви е регулирана и чрез допълнителни правила за поверителност, ще трябва да посочите това тук.